duminică, 20 octombrie 2013

Butoane Shut Down, Restart și Log Off în Meniul Start Windows 8

Nu găsiți butoanele Shut Down, Restart și Log Off la Windows 8 ? Până
și Microsoft realizează greșeala și ne pune la dispoziție un script cu care putem crea simplu un set de butoane
cu funcțiile care ne interesează în noul ecran Start. Să putem opri sau da un restart la sistemul pe care rulează acest sistem de operare.
1. Deschidem Notepad
2. Copiem codul de mai jos în fereastra Notepad :
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders("StartMenu")
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Shutdown.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-s -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,27"
oShellLink.Description = "Shutdown Computer (Power Off)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Log Off.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-l"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,44"
oShellLink.Description = "Log Off (Switch User)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Restart.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-r -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,176"
oShellLink.Description = "Restart Computer (Reboot)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo

"S-au creat butoane pentru Shutdown, Restart și Log Off în Ecranul Start, la limita extremă dreapta. Le puteți glisa în primele coloane din Ecranul Start pentru a avea comenzile la îndemână."
3. Salvam fișierul ca ”Shortcuts.vbs” pe Desktop
4. Cu un dublu-click pe fișier, lansăm Scriptul, care va crea automat link-urile în Ecran Start, la final, în extrema dreapta. 
Clik dreapta pe iconița de Shutdown->apare bara de Taskbar jos->Selectăm->Open file locațion   (Deschide locația filelor);
Se deschide folderul Start Menu și selectați iconițele din imagine și "drag en   drop" pe Desktop și veti avea Shortcut (scurtatură) la îndemână! Sursa Technet: http://blogs.technet.com/b/gladiatormsft/archive/2012/11/13/windows-8-shutdown-logoff-and-restart.aspx
>